Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Doista će Allah na Sudnjem danu kazati: “Gdje su oni koji su se voljeli u Moje ime, danas ću ih staviti u Svoj hlad, a drugog hlada, osim mog hlada, nema.” (Muslim, br. 2566)
 
HomeHome  RegistracijaRegistracija  LoginLogin  

Contact the forum FORUM ZA SESTRE
Podaci označeni sa * obavezni